1 aug, 2019 15:31
538
0
FinComBank S.A va continua să activeze în regim normal (P)
1 aug, 2019 15:31
538
0

FinComBank S.A este bine capitalizată, solvabilă şi stabilă și va continua să activeze în regim normal.

În legătură cu publicarea Decizii Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) din 29 iulie 2019, privind autorizarea Radierei din Registrul de stat al valorilor mobiliare a 475 478 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 100 lei per/acțiune ale FinComBank S.A. cu restructurarea emisiunilor anterioare, I-XIX, și înregistrarea emisiunii suplimentare de acțiuni ale băncii menționate în sumă de 47 547 800 lei în număr de 475 478 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 100 lei per/acțiune, plasate în emisiunea a XX-a, Comitetul de Conducere al Băncii anunță că decizia dată se referă exclusiv la structura acționarilor.

Hotărârea CNPF nu ţine de activitatea curentă a FinComBank S.A. şi nu influenţează stabilitatea financiară şi performanţele Băncii. FinComBank S.A. continuă să-și întărească pozițiile.

Datorită îmbunătățirii continue a eficienței, conform rezultatelor înregistrate în decursul a 6 luni ale anului 2019, FinComBank S.A. deține primul loc în rândul băncilor din Moldova la capitolul creșterea profitului; ponderea activelor FinComBank S.A. este de 3,8% din totalul activelor sectorului bancar; ponderea portofoliului de credite FinComBank S.A. este de 4.5% din totalul portofoliul de credite și a crescut în anul 2019 cu 13,9% în raport cu anul 2018. Cota creditelor neperformante la FinComBank S.A. este de 5%, în timp ce cota creditelor neperformante pe sistemul bancar este de 10,6%, iar rentabilitatea capitalului este de 12,1% (locul 5 pe sistemul bancar). 

FinComBank S.A. are o rețea de 89 de subdiviziuni active pe întreg teritoriul ţării, fiind a 4 bancă ca extindere de rețea.

Astfel, FinComBank S.A., continuă să activeze în regim normal şi să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de depozite, credite şi decontări. FinComBank S.A. continuă dezvoltarea sa atât în domeniul serviciilor bancare clasice, cât și a celor inovatoare pe piața din Moldova.
Pentru mai multe informaţii:
Теl.: (+373-22) 26-98-22
E-mail:fincom@fincombank.com
Website:www.fincombank.cоm

___­­____________________

Oleg Voronin este unul dintre cei cinci fondatori ai FinComBank S.A., iar din anul 1998 este Președintele Consiliului Băncii. FinComBank S.A. a fost înființată în anul 1993. Printre clienții FinComBank S.A. se numără persoane fizice, businessul micro, mic şi mijlociu, care reprezintă toate sectoarele de bază ale economiei țării. Pe parcursul mai multor ani, banca are o colaborare de succes cu Banca Mondială, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe), Corporaţia pentru investiţii străine private (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), FinComBank este membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), al Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, faza I și II (PACI, PACII).

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter