725
0
Braus Imobiliare: Sectorul de construcții - salvarea economiei naționale (P)
725
0

Reprezentanți ai industriei construcțiilor au adresat Primarului General al Chișinăului, Ion Ceban, o scrisoare deschisă, în care menționează că șantierele din Chișinău sunt capabile să ofere Capitalei locuri de muncă, cu salarii de zeci de mii de lei, și venituri la bugetul municipal, în cazul în care municipalitatea va relansa acest sector.

“Orașul Chișinău a fost, este și va rămânea principalul “motor” economic al Republicii Moldova, care la fel ca și toate celelalte state, urmează să treacă prin una dintre cele mai profunde crize din istorie. Și de acest motor depinde, în mare parte, relansarea economiei naționale în noile condiții și asigurarea unor venituri stabile la bugetul de stat, pentru a asigura familiilor bugetarilor un venit pentru existență”, afirmă Țîrchi Grigore, Directorul companiei de construcții ”Braus Imobiliare”.

El spune că “sectorul de construcții, pe care îl reprezint, poate deveni în cel mai scurt timp un “colac salvator” pentru economia națională. Companiile de construcții pot în cel mai scurt timp furniza zeci de mii de locuri de muncă, cu salarii lunare de zeci de mii de lei, asigurate pentru minim un an înainte.

Am ajutat orașul în primele săptămâni ale pandemiei, oferind împreună cu colegii un ajutor de câteva sute de mii de lei pentru lupta cu pandemia. Avem toate posibilitățile să trecem la o nouă fază, ajutând oamenii din capitală cu locuri de muncă, iar bugetul municipal cu venituri stabile, chiar din zilele următoare”.

”Viteza de restabilire a domeniului construcțiilor depinde acum doar de primărie. După o jumătate de an în care procesul de eliberare a actelor permisive pentru construcții a fost practic stopat, astăzi, autoritățile locale pot debloca acest sector, oferind noi locuri de muncă. La fel, bugetul de stat poate atrage noi bani din contul eliminării abuzurilor legate de companiile de construcții care deja sunt în plină dezvoltare a propriilor proiecte și ”Braus Imobiliare” este un exemplu vorbitor ”, mai menționează Țîrchi Grigore în scrisoare.

SRL ”Braus Imobiliare” este o întreprindere înregistrată în Republica Moldova (cu activitate în domeniul construcției de clădiri, reconstrucţii, consolidări, restaurări). La data de 01.02.2018 SRL ”Braus Imobiliare” a achiziționat de la o altă întreprindere, un teren pentru construcții (cu suprafața de 0,5737 ha) amplasat în str. Mircea cel Bătrân 13/2 mun. Chișinău.

Vânzătorul bunului la data înstrăinării, din data de 08.12.2017 avea eliberat de către Primăria municipiului Chișinău Certificat de urbanism – ce este un prim document permisiv în ”construcție” (conform art.3-6 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție). Ulterior la data de 28.03.2018 SRL ”Braus Imobiliare” a primit Autorizația de construire prin care s-a autorizat ”executarea lucrărilor de construire a unui complex (3 blocuri locative) cu spații comerciale/prestări servicii și parcări auto subterane, în limitele terenului privat”.

Acest act s-a eliberat în temeiul Certificatului de urbanism din 08.12.2017. În conformitate cu art.4 alin.1 Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, investiţia poate avea formă de: drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale; orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale; mijloace bănești; drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară; Achiziția, în special terenul procurat, actele permisive eliberate de autorități, adoptate în privința SRL ”Braus Imobiliare” se raliază la categoria investițiilor, ce sunt garantate de către stat în temeiul legii (art.9 Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător). După primirea Autorizației de construire au fost demarate lucrările de construcție, iar la 11.06.2019 autoritatea publică locală (Primăria municipiului Chișinău), fără rezerve, a prelungit termenul Autorizației cu o perioadă de 10 luni pentru îndeplinirea lucrărilor.

La un termen de 1,5 ani de executare a lucrărilor (fiind ridicat un număr de 10 nivele ale blocului locativ), la 26.06.2019 Primăria municipiului Chișinău, în persoana Primarului General interimar Ruslan Codreanu, a suspendat Autorizația de construire, în parte ce ține de executarea construcției la 2 blocuri (A și B) din cele 3 la adresa str. Mircea cel Bătrân 13/2. Din această perioadă, în lipsa SRL ”Braus Imobiliare” la sediul Primăriei Chișinău, a Agenției Supraveghere Tehnică, au avut loc ședințe în care se invocau anumite încălcări. Deși până la acest termen Agenția Supraveghere Tehnică a avizat fără obiecții, iar în răspunsurile sale a indicat că lucrările de construcție sunt conforme normelor.

Concluzii similare au fost date și de către INCP ”Urbanproiect”. La data de 13.12.2019 Primăria municipiului Chișinău, Primar General Ion Ceban, a revocat Autorizația de construire din 28.03.2018 în parte ce ține de executarea lucrărilor la 2 blocuri (A și B). La 16.03.2020 Judecătoria Chișinău sediul Râșcani (judecător Alexei Paniș) a anulat integral Autorizația de construire din 28.03.2018 și Certificatul de urbanism din 08.12.2017. Hotărârea este nelegală, deoarece instanța judecătorească a admis o cerere tardivă, contrar art.14, 17 din Legea contenciosului administrativ, art.209 Cod administrativ (care acordă 30 zile de la emitere).

La data de 04.03.2020 SRL ”Braus Imobiliare” a depus la Primăria mun. Chișinău cerere de eliberare a noului Certificat de urbanism pentru recoordonarea documentației de proiect. La această cerere nu s-a luat nici o atitudine, deși art.60 Cod administrativ, acordă un termen de 30 zile pentru examinare, Primăria mun.Chișinău neglijează/refuză cererile SRL ”Braus Imobiliare”, iar pe de altă parte au intensificat controalele la sediul companiei, la șantierul din str. Mircea cel Bătrân 13/2, precum și la domiciliul administratorului.

https://braus.md/

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter