11 noiembrie, 06:31
0
496

Erori în evidența acordării facilităților fiscale la dezinfectanți

11 noiembrie, 06:31
0
496

La începutul pandemiei Covid-19, în primăvara anului 2020, autoritățile au oferit facilități fiscale unui grup de companii pentru producerea de dezinfectanți, geluri antibacteriene etc.

Erori în evidența acordării facilităților fiscale la dezinfectanțiFoto: amdm.md

Valoarea scutirilor de taxe a fost evaluată de Curtea de Conturi la aproape un miliard de lei. Tot Curtea susține că, în același timp, unele companii beneficiare de aceste facilități fiscale ar fi achitat impozite de doar câteva mii de lei la bugetul statului, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Pe de altă parte, companiile beneficiare spun că situația reală e diferită de cea dintr-un Raport al Curții de Conturi, iar documentarea noastră a scos la iveală o comunicare defectuoasă între unele instituții statale, fapt care generează erori în evidența acordării facilităților fiscale.

Nevoie urgentă de dezinfectanți

În martie 2020, în momentul în care în Parlamentul a declarat starea de urgență în Republica Moldova, autoritățile practic nu erau pregătite pentru a face față pandemiei de Covid-19. 

În țară era lipsă nu doar de medicamente necesare pentru tratamentul acestei infecții, teste sau elementarele măști medicinale, dar și de dezinfectanți. Dacă medicamentele și echipamentele medicale necesare în lupta cu pandemia în cea mai mare parte trebuiau importate, în cazul dezinfectanților, gelurilor antibacteriene materia primă, adică alcoolul etilic nedenaturat, era suficient pe loc.

Cererea pentru dezinfectanți era foarte mare și unii producători locali de alcool pe lângă o creștere a vânzărilor pe loc, au și exportat volume mare, obținând venituri mari din această afacere.

Scutiri la plata accizelor oferite fără vreo coordonare

De regulă la începutul fiecărui an Guvernul la propunerea Ministerului Sănătății și Ministerul Agriculturii aprobă o listă a companiilor cu specificarea cantităților de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, care este scutit de acciz.

Așa s-a întâmplat și în 2020, Guvernul adoptă în luna februarie o decizie prin care șapte instituții și companii obțineau dreptul la utilizarea în scopuri medicinale a 23.584,4 decalitri de alcool etilic nedenaturat, fără plata de accize.

După declararea stării de urgență, pe 26 martie, Comisia pentru Situații Excepționale prin Dispoziția nr. 6, decide că, pe perioada stării de urgență, alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice (dezinfectanți, biacizi și cosmetice antibacteriene), este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de Ministerul Finanțelor, la cererea depusă de către agentul economic.

Peste 10 zile însă CSE abrogă decizia de scutire a alcoolului etilic etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice. 

Așa că de acodarea acestor facilități s-a ocupat Ministerul Agriculturii, condus în acea perioadă de socialistul Ion Perju. Mai exact o comisie specială instituită printr-un ordin al Ministerului încă din 26 decembrie 2017, care examina cererile agenților economici și decidea ce companie și ce volum de alcool poate fi scutit de accize în baza

Auditorii Curții de Conturi susțin însă că analiza documentelor prezentate de Ministerul Agriculturii „relevă că dacă la unele solicitări ale agenților economici adresate MAIA privind scutirea de plata accizului erau anexate careva documente justificative, la altele în general lipsesc fundamentările respective”.

„Mai mult decât atât, la unele solicitări au fost anexate documente justificative precum că alcoolul etilic va fi utilizat pentru curățirea geamurilor, ceramicii, aragazelor și altor produse care nu fac parte din categoria celor cosmetice și de parfumerie. În pofida faptului că toate solicitările au fost examinate de membrii unei comisii, această activitate poartă un caracter formal, avându-se în vedere că nu au existat careva obiecții pe marginea corectitudinii solicitării facilității”, constată Curtea de Conturi.

Într-un răspuns pentru Mold-Street.com, administrația Ministerului Agriculturii explică că în acea perioadă, comisia examina cererile înaintate de companii și, în baza materialelor prezentate, „erau stabilite volumele de alcool etilic și fixate într-un proces-verbal, iar lista agenților economici și cuantumurile de alcool etilic nedenaturat stabilite, transmise Serviciului Fiscal de Stat spre coordonare”.

„În acest fel, de către comisie au fost stabilite volumele de alcool etilic pentru următorii agenti economici: anul 2020: SA Viorica-Cosmetic, SRL Viantic International, SRL RoditalLux, Ekokemika SRL, Ros Cosmetic SRL, SRL MC Pharmaceuticals, Farmaco SA, SRL Marigold, Magichim SRL, Spirits and Distilled Trade SRL, SRL Catol Lux, SRL Quadro-Service, SRL Golub Stil, SRL Chemix Grupp și SRL Leonardo Cellars; anul 2021: SRL Rodital-Lux, SA Viorica-Cosmetic, Farmaco SA, SRL Catol Lux, SRL Chemix Grupp, SRL Leonardo Cellars, Ekokemika SRL, SRL Viantic International, Ros Cosmetic SRL, SRL MC Pharmaceuticals, Magichim SRL și Depofarm SRL”, explică Ministerul Agriculturii fără a oferi detalii despre cantitățile de alcool.

Se constată că de fapt nu a existat nicio coordonare și nicio listă a companiilor beneficiare, iar procesul de comunicare între MAIA și Fisc referitor la acordarea scutirii de accize la alcoolul etilic nedenaturat a fost unul defectuos.

Potrivit Curții de Conturi, pe parcursul anului 2020, ministerul a remis 12 scrisori în adresa Serviciului Fiscal, prin care a solicitat acordul organului fiscal privind scutirea de accize în valoare de 666,6 milioane lei, pentru 15 agenți economici implicați în fabricarea produselor de parfumerie și cosmetică.

„Verificările de audit atestă că nu toate scrisorile ministerului au fost înregistrate la SFS și coordonate în modul stabilit. Astfel, la 26.03.2020 MAIA a remis în adresa SFS, prin intermediul Serviciului managementul documentelor , scrisoarea cu nr.25-82/1635, prin care a solicitat coordonarea scutirii de acciz pentru un volum de 465.400 decalitri de alcool etilic nedenaturat, în sumă totală de 466,1 milioane lei, acordate la 6 agenți economici”, se arată în raportul de audit.

Este vorba de companiile MC Pharmaceuticals - 11.500 dal, Viorica-Cosmetic- 440 000 dal, Marigold – 6.300 dal, Magichim - 600 dal, Farmaco – 5.000 dal și Spirits and Distilled Trade - 2.000 dal.

Acum cele două instituții încă clarifică ce s-a întâmplat și de ce nu a existat o comunicare în acest sens.

Circa un miliard de lei scutire la plata accizelor

Dar semnele de întrebare nu se termină aici. Astfel comisia specială instituită de Ministerul Agriculturii nu avea un suport juridic pentru a oferi astfel de facilități fiscale.

Astfel, în perioada 2020 - septembrie 2021 nu a existat un act normativ elaborat și aprobat de minister referitor la procesul de primire a solicitărilor de la agenții economici, de examinare și adoptare a deciziilor privind volumul de alcool etilic nedenaturat scutit de plata accizelor, modului de raportare a utilizării alcoolului etilic nedenaturat.

Abia în luna septembrie 2021 a fost aprobat pentru prima dată Regulamentul cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat, destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, scutit de plata accizelor (Ordinul MAIA nr. 8 din 09 septembrie 2021). În baza acestui Regulament, a fost formată Comisia de examinare a cererilor înaintate de agenții economici, aprobată prin Ordinul MAIA nr.22 din 5 octombrie 2021, care include reprezentanți ai MAIA și câte un reprezentant al Fiscului, Vamei, ANSP și ANSA.

Cu toate acestea, fără a dispune de reglementări și fără o claritate vizavi de funcționalitatea procesului de acordare a scutirilor, în perioada anilor 2020-2021, MAIA a recepționat de la agenții economici solicitări privind scutirea de accize în valoare totală de circa 1,06 miliarde lei.

În urma examinării solicitărilor, au fost acceptate înlesniri în valoare totală de 896,1 milioane lei, inclusiv în anul 2020 – de circa 666 milioane lei, și în anul 2021- de 229,5 milioane lei.

Din datele Curții de Conturi rezultă că, în 2020, cuantumul scutirii acordate de MAIA a crescut de 24 ori față de anul 2019, iar în anul 2021, deși trendul a fost unul descendent comparativ cu 2020, totuși, față de anul 2019, a fost de 8 ori mai mare.

O singură companie – 83% din volum

Datele Curții de Conturi analizate de Mold-Street.com relevă că de exemplu în 2020 circa 83% din toată canitatea de alcool nedenaturat scutită de acciz a revenit companiei Viorica Cosmetic SA, ce face parte din grupul Daac Hermes controlat de Vasili Chirtoca, în acea perioadă consilier municipal Chișinău din partea socialiștilor.

Cota acestei companii a fost de circa 5 ori mai mare decât ale celorlalte 14 companii ce au beneficiat de aceste facilități fiscale, arată un raport al Curții de Conturi.

Într-un răspuns pentru Mold-Street.com, administrația Viorica-Cosmetic neagă informația Curții de Conturi precum că ar fi beneficiat de asemenea facilități fiscale, susținând că aceastea ar fi fost în realitate de aproape 11 ori mai mici.

„SA Viorica-Cosmetic a beneficiat de facilități doar în limita volumului de alcool nedenaturat utilizat în procesul de producere ce a constituit doar 9,3% (51.311 dal) din cantitatea totală, cu o valoare estimativă a accizelor în sumă de 51,85 milioane lei”, scrie în răspunsul semnat de Marin Macari, directorul executiv al Viorica-Cosmetic.

Facilitățile au fost doar pe hârtie?

Răspunsuri aproape identice am primit și de la alte companii. Astfel MC Pharmaceuticals SRL, care a primit o cotă de circa 27.000 de decalitri de alcool nedenaturat (circa 4% din total) susține că utilizat doar 3.515 decalitri, sau 13% din cotă.

„Dezinfectantul procurat de firmele din Republica Moldova nu a fost comercializat în cantitate prognozată și ulterior au fost efectuate retururi de marfă spre MC Pharmaceuticals SRL, în sumă de 416.151,6 lei fără TVA”, explică administrația companiei.

Totodată ea menționează că și clienții din România au procurat doar 10% din cantitatea contractată de dezinfectant.

Administrația companiei Chemix Grupp afirmă că s-a adresat la Ministerul Agriculturii pentru stabilirea volumului anual de alcool etilic nedenaturat fără acciz solicitând o cantitate de circa 8.092 decalitri, dar fiind oferită o cotă de 6.000 decalitri. Totuși, Chemix Grupp SRL spune că a achiziționat, doar o cotă în valoare de 2.959,91 dal, adică jumătate din cantitate, care a fost utilizată exclusiv pentru producția de antiseptice.

„De altfel, conform cerințelor Ministerului Agriculturii, la primirea unei cote, agentul economic este obligat să depună, până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, un raport privind cheltuielile cu alcoolul fără accize la biroul fiscal, precum și către Ministerul Agriculturii. Ceea ce am făcut în timp util, iar informația este disponibilă la instituția responsabilă. Mai mult, în luna august 2022, am avut o inspecție de la Inspectoratul Fiscal privind consumul cotei primite de alcool fără accize în luna august, în urma căreia s-a constatat că cota primită a fost utilizată corect, conform destinației”, se arată în răspunsul Chemix Grupp.

Totodată companiile neagă și faptul că au achitat impozite mai mici, deși au beneficiat de scutiri la plata accizelor în valoare de milioane lei și susțin că acum nu mai beneficiază de astfel de facilități fiscale.

„Conform legislației în vigoare, scutirile de plata accizelor la procurarea alcoolului nedenaturat se aplică conform art.124 al.16 și nu pot fi comparate cu alte impozite și taxe defalcate de agenții economici în buget. În cazul dat, este necesar de menționat, că pentru anul 2020, Viorica-Cosmetic SA a achitat taxe și impozite în mărime de 18.787,20 mii lei, mai mult decât cel prezentat în raportul Curții de Conturi (12,28 milioane lei n.r.). În afară de aceasta Viorica-Cosmetic SA nu a beneficiat de facilitățile totale prevăzute pentru cota stabilită de 550.000 dal, doar pentru cantitatea utilizată în procesul de producere ce constituie 9,3% (51.311 dal) din cota totală”, afirmă directorul Viorica-Cosmetic.

Şi Chemix Grupp susține că a achitat o sumă mai mare la bugetul de stat, decât cea indicată în raportul Curții de Conturi.

Pe de altă parte nici Fiscul în urma unor verificări, nu a depistat încălcări majore la 15 companii beneficiare de aceste facilități fiscale.

„Ca rezultat al măsurilor întreprinse, la 4 agenți economici s-au stabilit lipsuri de mărfuri în sumă de 57.735,30 lei și surplusuri în sumă de 3.358,60 lei, iar la 1 agent economic s-a stabilit depășirea cu 50 de decalitri, la achiziția alcoolului etilic nedenaturat, stabilită pentru Anul 2020”, se menționează în răspunsul Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel se constată o lipsă a unei evidențe din partea autorităților a volumelor de alcool nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, pentru care se oferă scutiri de plata accizului.

Facilitățile au fost retrase

La începutul acestui an tuturor producătorilor din industria cosmeticelor și de parfumerie le-a fost retrasă această facilitate companiile respective nu mai beneficiază de aceste facilități fiscale. În consecință producerea dezinfectanților a fost stopată, iar în prezent sunt comercializate doar stocurile rămase din anii precedenți, explică Viorica-Cosmetic.

Pe de altă parte de această facilitate beneficiază în continuare producătorii din zonele economice libere, ceea ce nu stimulează concurența loială și nu contribuie la acumularea de venituri la bugetul de stat.

Valoarea scutirilor de taxe a fost evaluată de Curtea de Conturi la aproape un miliard de lei. Tot Curtea susține că, în același timp, unele companii beneficiare de aceste facilități fiscale ar fi achitat impozite de doar câteva mii de lei la bugetul statului, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Pe de altă parte, companiile beneficiare spun că situația reală e diferită de cea dintr-un Raport al Curții de Conturi, iar documentarea noastră a scos la iveală o comunicare defectuoasă între unele instituții statale, fapt care generează erori în evidența acordării facilităților fiscale.

Nevoie urgentă de dezinfectanți

În martie 2020, în momentul în care în Parlamentul a declarat starea de urgență în Republica Moldova, autoritățile practic nu erau pregătite pentru a face față pandemiei de Covid-19. 

În țară era lipsă nu doar de medicamente necesare pentru tratamentul acestei infecții, teste sau elementarele măști medicinale, dar și de dezinfectanți. Dacă medicamentele și echipamentele medicale necesare în lupta cu pandemia în cea mai mare parte trebuiau importate, în cazul dezinfectanților, gelurilor antibacteriene materia primă, adică alcoolul etilic nedenaturat, era suficient pe loc.

Cererea pentru dezinfectanți era foarte mare și unii producători locali de alcool pe lângă o creștere a vânzărilor pe loc, au și exportat volume mare, obținând venituri mari din această afacere.

Scutiri la plata accizelor oferite fără vreo coordonare

De regulă la începutul fiecărui an Guvernul la propunerea Ministerului Sănătății și Ministerul Agriculturii aprobă o listă a companiilor cu specificarea cantităților de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, care este scutit de acciz.

Așa s-a întâmplat și în 2020, Guvernul adoptă în luna februarie o decizie prin care șapte instituții și companii obțineau dreptul la utilizarea în scopuri medicinale a 23.584,4 decalitri de alcool etilic nedenaturat, fără plata de accize.

După declararea stării de urgență, pe 26 martie, Comisia pentru Situații Excepționale prin Dispoziția nr. 6, decide că, pe perioada stării de urgență, alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice (dezinfectanți, biacizi și cosmetice antibacteriene), este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de Ministerul Finanțelor, la cererea depusă de către agentul economic.

Peste 10 zile însă CSE abrogă decizia de scutire a alcoolului etilic etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice. 

Așa că de acodarea acestor facilități s-a ocupat Ministerul Agriculturii, condus în acea perioadă de socialistul Ion Perju. Mai exact o comisie specială instituită printr-un ordin al Ministerului încă din 26 decembrie 2017, care examina cererile agenților economici și decidea ce companie și ce volum de alcool poate fi scutit de accize în baza

Auditorii Curții de Conturi susțin însă că analiza documentelor prezentate de Ministerul Agriculturii „relevă că dacă la unele solicitări ale agenților economici adresate MAIA privind scutirea de plata accizului erau anexate careva documente justificative, la altele în general lipsesc fundamentările respective”.

„Mai mult decât atât, la unele solicitări au fost anexate documente justificative precum că alcoolul etilic va fi utilizat pentru curățirea geamurilor, ceramicii, aragazelor și altor produse care nu fac parte din categoria celor cosmetice și de parfumerie. În pofida faptului că toate solicitările au fost examinate de membrii unei comisii, această activitate poartă un caracter formal, avându-se în vedere că nu au existat careva obiecții pe marginea corectitudinii solicitării facilității”, constată Curtea de Conturi.

Într-un răspuns pentru Mold-Street.com, administrația Ministerului Agriculturii explică că în acea perioadă, comisia examina cererile înaintate de companii și, în baza materialelor prezentate, „erau stabilite volumele de alcool etilic și fixate într-un proces-verbal, iar lista agenților economici și cuantumurile de alcool etilic nedenaturat stabilite, transmise Serviciului Fiscal de Stat spre coordonare”.

„În acest fel, de către comisie au fost stabilite volumele de alcool etilic pentru următorii agenti economici: anul 2020: SA Viorica-Cosmetic, SRL Viantic International, SRL RoditalLux, Ekokemika SRL, Ros Cosmetic SRL, SRL MC Pharmaceuticals, Farmaco SA, SRL Marigold, Magichim SRL, Spirits and Distilled Trade SRL, SRL Catol Lux, SRL Quadro-Service, SRL Golub Stil, SRL Chemix Grupp și SRL Leonardo Cellars; anul 2021: SRL Rodital-Lux, SA Viorica-Cosmetic, Farmaco SA, SRL Catol Lux, SRL Chemix Grupp, SRL Leonardo Cellars, Ekokemika SRL, SRL Viantic International, Ros Cosmetic SRL, SRL MC Pharmaceuticals, Magichim SRL și Depofarm SRL”, explică Ministerul Agriculturii fără a oferi detalii despre cantitățile de alcool.

Se constată că de fapt nu a existat nicio coordonare și nicio listă a companiilor beneficiare, iar procesul de comunicare între MAIA și Fisc referitor la acordarea scutirii de accize la alcoolul etilic nedenaturat a fost unul defectuos.

Potrivit Curții de Conturi, pe parcursul anului 2020, ministerul a remis 12 scrisori în adresa Serviciului Fiscal, prin care a solicitat acordul organului fiscal privind scutirea de accize în valoare de 666,6 milioane lei, pentru 15 agenți economici implicați în fabricarea produselor de parfumerie și cosmetică.

„Verificările de audit atestă că nu toate scrisorile ministerului au fost înregistrate la SFS și coordonate în modul stabilit. Astfel, la 26.03.2020 MAIA a remis în adresa SFS, prin intermediul Serviciului managementul documentelor , scrisoarea cu nr.25-82/1635, prin care a solicitat coordonarea scutirii de acciz pentru un volum de 465.400 decalitri de alcool etilic nedenaturat, în sumă totală de 466,1 milioane lei, acordate la 6 agenți economici”, se arată în raportul de audit.

Este vorba de companiile MC Pharmaceuticals - 11.500 dal, Viorica-Cosmetic- 440 000 dal, Marigold – 6.300 dal, Magichim - 600 dal, Farmaco – 5.000 dal și Spirits and Distilled Trade - 2.000 dal.

Acum cele două instituții încă clarifică ce s-a întâmplat și de ce nu a existat o comunicare în acest sens.

Circa un miliard de lei scutire la plata accizelor

Dar semnele de întrebare nu se termină aici. Astfel comisia specială instituită de Ministerul Agriculturii nu avea un suport juridic pentru a oferi astfel de facilități fiscale.

Astfel, în perioada 2020 - septembrie 2021 nu a existat un act normativ elaborat și aprobat de minister referitor la procesul de primire a solicitărilor de la agenții economici, de examinare și adoptare a deciziilor privind volumul de alcool etilic nedenaturat scutit de plata accizelor, modului de raportare a utilizării alcoolului etilic nedenaturat.

Abia în luna septembrie 2021 a fost aprobat pentru prima dată Regulamentul cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat, destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, scutit de plata accizelor (Ordinul MAIA nr. 8 din 09 septembrie 2021). În baza acestui Regulament, a fost formată Comisia de examinare a cererilor înaintate de agenții economici, aprobată prin Ordinul MAIA nr.22 din 5 octombrie 2021, care include reprezentanți ai MAIA și câte un reprezentant al Fiscului, Vamei, ANSP și ANSA.

Cu toate acestea, fără a dispune de reglementări și fără o claritate vizavi de funcționalitatea procesului de acordare a scutirilor, în perioada anilor 2020-2021, MAIA a recepționat de la agenții economici solicitări privind scutirea de accize în valoare totală de circa 1,06 miliarde lei.

În urma examinării solicitărilor, au fost acceptate înlesniri în valoare totală de 896,1 milioane lei, inclusiv în anul 2020 – de circa 666 milioane lei, și în anul 2021- de 229,5 milioane lei.

Din datele Curții de Conturi rezultă că, în 2020, cuantumul scutirii acordate de MAIA a crescut de 24 ori față de anul 2019, iar în anul 2021, deși trendul a fost unul descendent comparativ cu 2020, totuși, față de anul 2019, a fost de 8 ori mai mare.

O singură companie – 83% din volum

Datele Curții de Conturi analizate de Mold-Street.com relevă că de exemplu în 2020 circa 83% din toată canitatea de alcool nedenaturat scutită de acciz a revenit companiei Viorica Cosmetic SA, ce face parte din grupul Daac Hermes controlat de Vasili Chirtoca, în acea perioadă consilier municipal Chișinău din partea socialiștilor.

Cota acestei companii a fost de circa 5 ori mai mare decât ale celorlalte 14 companii ce au beneficiat de aceste facilități fiscale, arată un raport al Curții de Conturi.

Într-un răspuns pentru Mold-Street.com, administrația Viorica-Cosmetic neagă informația Curții de Conturi precum că ar fi beneficiat de asemenea facilități fiscale, susținând că aceastea ar fi fost în realitate de aproape 11 ori mai mici.

„SA Viorica-Cosmetic a beneficiat de facilități doar în limita volumului de alcool nedenaturat utilizat în procesul de producere ce a constituit doar 9,3% (51.311 dal) din cantitatea totală, cu o valoare estimativă a accizelor în sumă de 51,85 milioane lei”, scrie în răspunsul semnat de Marin Macari, directorul executiv al Viorica-Cosmetic.

Facilitățile au fost doar pe hârtie?

Răspunsuri aproape identice am primit și de la alte companii. Astfel MC Pharmaceuticals SRL, care a primit o cotă de circa 27.000 de decalitri de alcool nedenaturat (circa 4% din total) susține că utilizat doar 3.515 decalitri, sau 13% din cotă.

„Dezinfectantul procurat de firmele din Republica Moldova nu a fost comercializat în cantitate prognozată și ulterior au fost efectuate retururi de marfă spre MC Pharmaceuticals SRL, în sumă de 416.151,6 lei fără TVA”, explică administrația companiei.

Totodată ea menționează că și clienții din România au procurat doar 10% din cantitatea contractată de dezinfectant.

Administrația companiei Chemix Grupp afirmă că s-a adresat la Ministerul Agriculturii pentru stabilirea volumului anual de alcool etilic nedenaturat fără acciz solicitând o cantitate de circa 8.092 decalitri, dar fiind oferită o cotă de 6.000 decalitri. Totuși, Chemix Grupp SRL spune că a achiziționat, doar o cotă în valoare de 2.959,91 dal, adică jumătate din cantitate, care a fost utilizată exclusiv pentru producția de antiseptice.

„De altfel, conform cerințelor Ministerului Agriculturii, la primirea unei cote, agentul economic este obligat să depună, până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, un raport privind cheltuielile cu alcoolul fără accize la biroul fiscal, precum și către Ministerul Agriculturii. Ceea ce am făcut în timp util, iar informația este disponibilă la instituția responsabilă. Mai mult, în luna august 2022, am avut o inspecție de la Inspectoratul Fiscal privind consumul cotei primite de alcool fără accize în luna august, în urma căreia s-a constatat că cota primită a fost utilizată corect, conform destinației”, se arată în răspunsul Chemix Grupp.

Totodată companiile neagă și faptul că au achitat impozite mai mici, deși au beneficiat de scutiri la plata accizelor în valoare de milioane lei și susțin că acum nu mai beneficiază de astfel de facilități fiscale.

„Conform legislației în vigoare, scutirile de plata accizelor la procurarea alcoolului nedenaturat se aplică conform art.124 al.16 și nu pot fi comparate cu alte impozite și taxe defalcate de agenții economici în buget. În cazul dat, este necesar de menționat, că pentru anul 2020, Viorica-Cosmetic SA a achitat taxe și impozite în mărime de 18.787,20 mii lei, mai mult decât cel prezentat în raportul Curții de Conturi (12,28 milioane lei n.r.). În afară de aceasta Viorica-Cosmetic SA nu a beneficiat de facilitățile totale prevăzute pentru cota stabilită de 550.000 dal, doar pentru cantitatea utilizată în procesul de producere ce constituie 9,3% (51.311 dal) din cota totală”, afirmă directorul Viorica-Cosmetic.

Şi Chemix Grupp susține că a achitat o sumă mai mare la bugetul de stat, decât cea indicată în raportul Curții de Conturi.

Pe de altă parte nici Fiscul în urma unor verificări, nu a depistat încălcări majore la 15 companii beneficiare de aceste facilități fiscale.

„Ca rezultat al măsurilor întreprinse, la 4 agenți economici s-au stabilit lipsuri de mărfuri în sumă de 57.735,30 lei și surplusuri în sumă de 3.358,60 lei, iar la 1 agent economic s-a stabilit depășirea cu 50 de decalitri, la achiziția alcoolului etilic nedenaturat, stabilită pentru Anul 2020”, se menționează în răspunsul Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel se constată o lipsă a unei evidențe din partea autorităților a volumelor de alcool nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, pentru care se oferă scutiri de plata accizului.

Facilitățile au fost retrase

La începutul acestui an tuturor producătorilor din industria cosmeticelor și de parfumerie le-a fost retrasă această facilitate companiile respective nu mai beneficiază de aceste facilități fiscale. În consecință producerea dezinfectanților a fost stopată, iar în prezent sunt comercializate doar stocurile rămase din anii precedenți, explică Viorica-Cosmetic.

Pe de altă parte de această facilitate beneficiază în continuare producătorii din zonele economice libere, ceea ce nu stimulează concurența loială și nu contribuie la acumularea de venituri la bugetul de stat.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...